DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-35 (1x7x2.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-35 (1x7x2.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
65.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-30 (1x7x2.3) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-30 (1x7x2.3) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-25 (1x7x2.14) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-25 (1x7x2.14) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
48.000 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-22 (1x7x2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-22 (1x7x2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 22

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-16 (1x7x1.7) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-16 (1x7x1.7) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
31.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-14 (1x7x1.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-14 (1x7x1.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 14


* Qúy khách liên hệ trực tiếp để được giá tốt .

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-11 (1x7x1.4) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-11 (1x7x1.4) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 11

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-10 (1x7x1.35) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-10 (1x7x1.35) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 10

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
20.600 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-8 (1x7x1.2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-8 (1x7x1.2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 8

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-6 (1x7x1.04) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-6 (1x7x1.04) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
13.300 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-5.5 (1x7x1) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-5.5 (1x7x1) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 5.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4 (1x7x0.85) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4 (1x7x0.85) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 4

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
9.640 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3.5 (1x7x0.8) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3.5 (1x7x0.8) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2.5 (1x7x0.67) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2.5 (1x7x0.67) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.470 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2 (1x7x0.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2 (1x7x0.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-1.5 (1x7x0.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-1.5 (1x7x0.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 1.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.560 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-1 (1x7x0.425) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-1 (1x7x0.425) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 1

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.580 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x70 (3x19x2.14) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x70 (3x19x2.14) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x70

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
384.800 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 52
   Truy cập trong ngày : 336
   Tổng số truy cập : 7504564
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com