Danh mục sản phẩm
MÁY NƯỚC NÓNG PANASONIC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT Cầu giao điện Panasonic
Thiết bị đóng cắt LS Hàn quốc
Thiết bị đóng cắt Schneider MÁY SẤY TAY PANASONIC MÁY BƠM NƯỚC PANASONIC CÔNG TẮC Ổ CẮM DÂN DỤNG Công tắc Panasonic
Công tắc Schneider
Công tắc Sino
Công tắc Clipsal ĐÈN CHIẾU SÁNG Đèn led Panasonic
Đèn led Philips
Điện quang
Đèn trang trí Philips
Đèn led Duhal
Đèn trang trí
Đèn led Anfaco
Đèn led Paragon
Đèn mâm ốp trần THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tủ điện công nghiệp
Thiết bị đóng cắt công nghiệp
Công tắc, nút nhấn
Đồng hồ, Volt, Ampe Ổ CẮM ÂM SÀN Ổ cắm âm sàn Panasonic
Ổ cắm âm sàn Schneider Ổ PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP Ổ cắm công nghiệp Panasonic
Ổ cắm công nghiệp Schneider
Phích cắm di động QUẠT ĐIỆN Quạt Asia
Quạt Panasonic DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI Dây điện Cadivi MÁY LẠNH Máy lạnh Panasonic
Máy lạnh Toshiba TỦ ĐIỆN Tủ điện Panasonic
Tủ điện Schneider ỐNG ĐIỆN Ống điện Vega
Ống điện Nano
Ống điện Sino ỐNG NƯỚC Ống nước bình minh
Ống nước đại thành
Ống nước sơn hà CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ PANASONIC ĐÈN SẠC PANASONIC THIẾT BỊ VỆ SINH Thiết bị vệ sinh inax
Thiết bị vệ sinh thiên thanh MÁY LỌC KHÔNG KHÍ THIẾT BỊ CẢM ỨNG QUẠT CHẮN GIÓ QUẠT HÚT Quạt hút Panasonic
Quạt hút Asia MÁY HÚT KHÓI

Dây điện Cadivi

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x60 (3x19x2) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x60 (3x19x2) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x60

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x50 (3x19x1.8) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x50 (3x19x1.8) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
278.600 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x38 (3x7x2.6) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x38 (3x7x2.6) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x38

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x35 (3x7x2.52) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x35 (3x7x2.52) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
202.500 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x30 (3x7x2.3) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x30 (3x7x2.3) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x25 (3x7x2.14) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x25 (3x7x2.14) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
150.900 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x22 (3x7x2) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x22 (3x7x2) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x22

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x16 (3x7x1.7) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x16 (3x7x1.7) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
99.700 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x80 (2x19x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x80 (2x19x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x80

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x70 (2x19x2.14) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x70 (2x19x2.14) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x70

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
264.900 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x60 (2x19x2 - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x60 (2x19x2 - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x60

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x50 (2x19x1.8) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x50 (2x19x1.8) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
192.400 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x38 (2x7x2.6) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x38 (2x7x2.6) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x38

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x35 (2x7x2.52) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x35 (2x7x2.52) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
141.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x30 (2x7x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x30 (2x7x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x25 (2x7x2.14) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x25 (2x7x2.14) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
106.100 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x22 (2x7x2) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x22 (2x7x2) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x22

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x16 (2x7x1.7) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x16 (2x7x1.7) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
72.100 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
TÂN:0902648127
TÂN:0902648127
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0902648127
Kỹ thuật: 0902648127
(08) 3973 4017
(08) 3973 4845
(08) 3973 4692
(08) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 48
   Truy cập trong ngày : 1053
   Tổng số truy cập : 4761475
Quảng cáo
Lên đầu trang