Danh mục sản phẩm
MÁY NƯỚC NÓNG PANASONIC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT Cầu giao điện Panasonic
Thiết bị đóng cắt LS Hàn quốc
Thiết bị đóng cắt Schneider MÁY SẤY TAY PANASONIC MÁY BƠM NƯỚC PANASONIC CÔNG TẮC Ổ CẮM DÂN DỤNG Công tắc Panasonic
Công tắc Schneider
Công tắc Sino
Công tắc Clipsal ĐÈN CHIẾU SÁNG Đèn led Panasonic
Đèn led Philips
Điện quang
Đèn trang trí Philips
Đèn led Duhal
Đèn trang trí
Đèn led Anfaco
Đèn led Paragon
Đèn mâm ốp trần THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tủ điện công nghiệp
Thiết bị đóng cắt công nghiệp
Công tắc, nút nhấn
Đồng hồ, Volt, Ampe Ổ CẮM ÂM SÀN Ổ cắm âm sàn Panasonic
Ổ cắm âm sàn Schneider Ổ PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP Ổ cắm công nghiệp Panasonic
Ổ cắm công nghiệp Schneider
Phích cắm di động QUẠT ĐIỆN Quạt Asia
Quạt Panasonic DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI Dây điện Cadivi MÁY LẠNH Máy lạnh Panasonic
Máy lạnh Toshiba TỦ ĐIỆN Tủ điện Panasonic
Tủ điện Schneider ỐNG ĐIỆN Ống điện Vega
Ống điện Nano
Ống điện Sino ỐNG NƯỚC Ống nước bình minh
Ống nước đại thành
Ống nước sơn hà CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ PANASONIC ĐÈN SẠC PANASONIC THIẾT BỊ VỆ SINH Thiết bị vệ sinh inax
Thiết bị vệ sinh thiên thanh MÁY LỌC KHÔNG KHÍ THIẾT BỊ CẢM ỨNG QUẠT CHẮN GIÓ QUẠT HÚT Quạt hút Panasonic
Quạt hút Asia MÁY HÚT KHÓI

Dây điện Cadivi

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3.0 (1x7x0.75) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3.0 (1x7x0.75) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3.0

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
8.997 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2.5 (1x7x0.67) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2.5 (1x7x0.67) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
7.257 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-4 (1x7x0.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-4 (1x7x0.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.147 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-1.5 (1x7x0.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-1.5 (1x7x0.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 1.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.997 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-1 (1x7x0.425) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-1 (1x7x0.425) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 1

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.837 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-400 (61x2.9) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-400 (61x2.9) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 400

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
856.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-300 (61x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-300 (61x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 300

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
566.076 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-240 (61x2.25 - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-240 (61x2.25 - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 240

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
451.963 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-185 (37x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-185 (37x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 185

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
344.119 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-150 (37x2.3) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-150 (37x2.3) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 150

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
286.957 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-120 (37x2.03) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-120 (37x2.03) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 120

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
224.048 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-95 (19x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-95 (19x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 95

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
176.187 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-70 (19x2.14) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-70 (19x2.14) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 70

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
127.595 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-50 (19x1.8) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-50 (19x1.8) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
91.229 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-35 (7x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-35 (7x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
65.313 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-25 (7x2.14) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-25 (7x2.14) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
47.443 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-16 (7x1.7) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-16 (7x1.7) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
30.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-10 (7x1.35) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-10 (7x1.35) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 10

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
19.427 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
TÂN:0902648127
TÂN:0902648127
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0902648127
Kỹ thuật: 0902648127
(08) 3973 4017
(08) 3973 4845
(08) 3973 4692
(08) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 49
   Truy cập trong ngày : 1054
   Tổng số truy cập : 4761476
Quảng cáo
Lên đầu trang