Ổ cắm công nghiệp Panasonic

Ổ CẮM GẮN ÂM CHO CONTAINER LOẠI KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG, 32A 4P 440V 3H, IP67
Ổ CẮM GẮN ÂM CHO CONTAINER LOẠI KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG, 32A 4P 440V 3H, IP67
Mã sản phẩm: F3242-3V

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
311.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI CHO CONTAINER LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 440V 3H, IP67
Ổ CẮM NỐI CHO CONTAINER LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 440V 3H, IP67
Mã sản phẩm: F2242-3V

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
265.000 VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI CHO CONTAINER LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 440V 3H, IP67
Ổ CẮM GẮN NỔI CHO CONTAINER LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 440V 3H, IP67
Mã sản phẩm: F1242-3V

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
540.000 VNĐ

PHÍCH CẮM CHO CONTAINER LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 440V 3H, IP67
PHÍCH CẮM CHO CONTAINER LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 440V 3H, IP67
Mã sản phẩm: F0242-3V

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
184.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 4P 400V 6H, IP66/67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 4P 400V 6H, IP66/67
Mã sản phẩm: F244-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.390.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 5P 400V 6H, IP66/67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 5P 400V 6H, IP66/67
Mã sản phẩm: F245-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.500.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 3P 230V 6H, IP66/67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 3P 230V 6H, IP66/67
Mã sản phẩm: F243-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.320.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 5P 400V 6H, IP66/67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 5P 400V 6H, IP66/67
Mã sản phẩm: F235-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
630.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 4P 400V 6H, IP66/67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 4P 400V 6H, IP66/67
Mã sản phẩm: F234-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
615.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 3P 230V 6H, IP66/67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 3P 230V 6H, IP66/67
Mã sản phẩm: F233-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
605.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 5P 400V 6H, IP67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 5P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F2252-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
302.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 400V 6H, IP67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F2242-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
278.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 5P 400V 6H, IP67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 5P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F2152-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
265.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 3P 230V 6H, IP67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 3P 230V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F2232-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
271.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 4P 400V 6H, IP67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 4P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F2142-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
210.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 3P 230V 6H, IP67
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 3P 230V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F2132-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
190.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A 3P 230V 6H, IP44
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A 3P 230V 6H, IP44
Mã sản phẩm: F9432006

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
918.000 VNĐ

Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A 3P 230V 6H, IP44
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A 3P 230V 6H, IP44
Mã sản phẩm: F9432000

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
640.000 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 44
   Truy cập trong ngày : 178
   Tổng số truy cập : 8974397
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com