Ổ PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 5P - 400V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 5P - 400V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F025-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
112.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 4P - 400V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 4P - 400V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F024-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
89.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 3P - 230V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 3P - 230V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F023-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
87.500 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 5P - 400V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 5P - 400V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F015-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
76.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 4P - 400V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 4P - 400V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F014-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
70.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 3P - 230V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 3P - 230V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F013-6ECO

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
49.000 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 125A 5P 400V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 125A 5P 400V, IP67
Mã sản phẩm: 81195

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.640.300 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 125A 4P 400V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 125A 4P 400V, IP67
Mã sản phẩm: 81194

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.572.700 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 125A 3P 230V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 125A 3P 230V, IP67
Mã sản phẩm: 81190

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.456.350 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 63A 5P 400V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 63A 5P 400V, IP67
Mã sản phẩm: 81183

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.147.250 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 63A 4P 400V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 63A 4P 400V, IP67
Mã sản phẩm: 81182

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
990.600 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 63A 3P 230V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 63A 3P 230V, IP67
Mã sản phẩm: 81178

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
955.500 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 32A 5P 400V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 32A 5P 400V, IP67
Mã sản phẩm: PKF32W735

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
532.350 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 32A 4P 400V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 32A 4P 400V, IP67
Mã sản phẩm: PKF32W734

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
451.100 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 32A 3P 230V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 32A 3P 230V, IP67
Mã sản phẩm: PKF32W723

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
438.100 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 16A 5P 400V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 16A 5P 400V, IP67
Mã sản phẩm: PKF16W735

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
418.600 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 16A 4P 400V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 16A 4P 400V, IP67
Mã sản phẩm: PKF16W734

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
362.050 VNĐ

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 16A 3P 230V, IP67
Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG, 16A 3P 230V, IP67
Mã sản phẩm: PKF16W723

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
326.950 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 283
   Truy cập trong ngày : 2305
   Tổng số truy cập : 9002180
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com