Ống nước bình minh

Ống u.PVC cứng hệ CIOD(nối với ống ngang) 100 x 6,7mm - áp suất 12 bar
Ống u.PVC cứng hệ CIOD(nối với ống ngang) 100 x 6,7mm - áp suất 12 bar
Ống nhựa PVC cứng hệ CIOD - AS/NZS 1477:2006 được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
166.320 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 560 x 17,2 mm - áp suất 8 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 560 x 17,2 mm - áp suất 8 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.159.960 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 500 x 15,3 mm- áp suất 8 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 500 x 15,3 mm- áp suất 8 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.715.450 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 450 x 13,8 mm- áp suất 8 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 450 x 13,8 mm- áp suất 8 bar)
Ống nhựa PVC cứng hệ mét - ISO 4422:1990 ( TCVN 6151:1996) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.393.700 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 355 x 8,4 mm- áp suất 6 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 355 x 8,4 mm- áp suất 6 bar)
Ống nhựa PVC cứng hệ mét - ISO 4422:1996  được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
655.710 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 250 x 7,3 mm- áp suất 6 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 250 x 7,3 mm- áp suất 6 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
400.070 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 225 x 6,6 mm- áp suất 6 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 225 x 6,6 mm- áp suất 6 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
328.380 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 200 x 5,9 mm- áp suất 6 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 200 x 5,9 mm- áp suất 6 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
258.830 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 160 x 4 mm- áp suất 4 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 160 x 4 mm- áp suất 4 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
141.900 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 140 x 4,1 mm- áp suất 6 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 140 x 4,1 mm- áp suất 6 bar)

Ống nhựa PVC cứng hệ mét - ISO 4422:1990 ( TCVN 6151:1996) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
127.930 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét (110 x 1,8mm- áp suất 3,2 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét (110 x 1,8mm- áp suất 3,2 bar)
Ống nhựa PVC cứng hệ mét - ISO 4422:1990 ( TCVN 6151:1996) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
45.980 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 90 x 1,5 mm- áp suất 3,2 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 90 x 1,5 mm- áp suất 3,2 bar)
Ống nhựa PVC cứng hệ mét - ISO 4422:1990 ( TCVN 6151:1996) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
32.010 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 75 x 2,2 mm- áp suất 6 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 75 x 2,2 mm- áp suất 6 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
37.950 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 63 x 3 mm- áp suất 10 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 63 x 3 mm- áp suất 10 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
41.580 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ mét ( 63 x 1,6 mm- áp suất 5 bar)
Ống u.PVC cứng hệ mét ( 63 x 1,6 mm- áp suất 5 bar)
Ống nhựa PVC cứng hệ mét - ISO 4422:1990 ( TCVN 6151:1996) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
23.540 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 220 x 5,1 mm- áp suất 5 bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 220 x 5,1 mm- áp suất 5 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
231.220 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 168 x 4,3 mm- áp suất 5 bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 168 x 4,3 mm- áp suất 5 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
149.380 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 114 x 3,2 mm- áp suất 5 bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 114 x 3,2 mm- áp suất 5 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
75.680 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 215
   Truy cập trong ngày : 596
   Tổng số truy cập : 8156914
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com