Ống nước bình minh

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 90 x 2,9mm- áp suất 6 bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 90 x 2,9mm- áp suất  6 bar)
Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
53.680 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 90 x 1.7mm- áp suất 3 bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 90 x 1.7mm- áp suất 3 bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
31.680 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 60 x 2,8 mm- áp suất 9 bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 60 x 2,8 mm- áp suất 9 bar)
Ống  nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
34.320 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 60 x 2mm- áp suất 6bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 60 x 2mm- áp suất 6bar)
Ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
24.860 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 49 x 2,4mm- áp suất 9bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 49 x 2,4mm- áp suất 9bar)

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
23.540 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 42 x 2,1mm- áp suất 9bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 42 x 2,1mm- áp suất 9bar)
Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
18.040 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 34 x 2mm- 12bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 34 x 2mm- 12bar)
Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
13.530 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 27 x 1.8mm- 12bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 27 x 1.8mm- 12bar)
Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
9.680 VNĐ

Ống u.PVC cứng hệ inch ( 21 x 1.6mm- 15bar)
Ống u.PVC cứng hệ inch ( 21 x 1.6mm- 15bar)
Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.820 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 139
   Truy cập trong ngày : 110
   Tổng số truy cập : 8156428
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com