Phích cắm di động

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 5P - 400V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 5P - 400V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F025-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
112.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 4P - 400V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 4P - 400V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F024-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
89.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 3P - 230V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 32A - 3P - 230V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F023-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
87.500 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 5P - 400V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 5P - 400V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F015-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
76.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 4P - 400V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 4P - 400V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F014-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
70.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 3P - 230V - 6H - IP44
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC, 16A - 3P - 230V - 6H - IP44
Mã sản phẩm: F013-6ECO

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
49.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 5P 400V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 5P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F045-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.290.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 4P 400V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 4P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F044-6
Sãn phẩm nhập khẩu của hãng Panasonic, thuộc dạng phích cắm di động kín nước, sử dụng an toản điện trong hàng hải,ngành công nghiệp sãn xuất....

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.126.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 3P 230V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 125A 3P 230V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F043-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
950.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 5P 400V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 5P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F035-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
530.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 4P 400V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 4P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F034-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
516.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 3P 230V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 63A 3P 230V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F033-6
Sãn phẩm nhập khẩu của hãng Panasonic, thuộc dạng phích cắm di động kín nước 3 cực, sử dụng trong an toàn điện ngành công nghiệp hàng hải, sãn xuất...

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
503.200 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 5P 400V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 5P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F0252-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
245.500 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 400V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 4P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F0242-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
234.500 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 3P 230V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 32A 3P 230V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F0232-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
220.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 5P 400V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 5P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F0152-6

Sãn phẩm nhập khẩu của hãng Panasonic, thuộc dạng phích cắm di động kín nước, sử dụng an toàn điện trong môi trường công nghiệp hàng hải, sãn xuất...

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
203.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 4P 400V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 4P 400V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F0142-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
190.000 VNĐ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 3P 230V 6H, IP67
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI KÍN NƯỚC, 16A 3P 230V 6H, IP67
Mã sản phẩm: F0132-6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
180.000 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 30
   Truy cập trong ngày : 158
   Tổng số truy cập : 8974377
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com