Thiết bị đóng cắt Schneider

RCCB 4P 63A- 30mA, 240-415V - A9R71463
RCCB 4P 63A- 30mA, 240-415V - A9R71463
- Số cực: 4
- Dòng định mức(A): 63
- Dòng rò(mA): 30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.184.000 VNĐ

RCCB 4P 40A- 30mA, 240-415V - A9R71440
RCCB 4P 40A- 30mA, 240-415V - A9R71440
- Số cực: 4
- Dòng định mức(A): 40
- Dòng rò(mA): 30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.285.050 VNĐ

RCCB 2P 25A- 30mA, 240-415V - A9R11291
RCCB 2P 25A- 30mA, 240-415V - A9R11291
- Số cực: 2
- Dòng định mức(A): 100
- Dòng rò(mA): 30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.248.350 VNĐ

RCCB 2P 63A- 30mA, 240-415V - A9R71263
RCCB 2P 63A- 30mA, 240-415V - A9R71263
- Số cực: 2
- Dòng định mức(A): 63
- Dòng rò(mA): 30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.365.650 VNĐ

RCCB 2P 40A- 30mA, 240-415V - A9R71240
RCCB 2P 40A- 30mA, 240-415V - A9R71240
- Số cực: 2
- Dòng định mức(A): 40
- Dòng rò(mA): 30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
800.150 VNĐ

RCCB 2P 25A- 30mA, 240-415V - A9R71225
RCCB 2P 25A- 30mA, 240-415V - A9R71225
- Số cực: 2
- Dòng định mức(A): 25
- Dòng rò(mA): 30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
759.850 VNĐ

MCCB 4P 600A- 36kA 415V - LV563309
MCCB 4P 600A- 36kA 415V - LV563309

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 600A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
8.975.450 VNĐ

MCCB 4P 300A- 36kA 415V - LV563308
MCCB 4P 300A- 36kA 415V - LV563308

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 500A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
8.455.150 VNĐ

MCCB 4P 400A- 36kA 415V - EZC400N4400
MCCB 4P 400A- 36kA 415V - EZC400N4400

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 400A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.422.350 VNĐ

MCCB 4P 350A- 36kA 415V - EZC400N4350
MCCB 4P 350A- 36kA 415V - EZC400N4350

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 350A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.422.350 VNĐ

MCCB 4P 320A- 36kA 415V - EZC400N4300
MCCB 4P 320A- 36kA 415V - EZC400N4300

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 320A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.422.350 VNĐ

MCCB 4P 300A- 36kA 415V - EZC400N4300
MCCB 4P 300A- 36kA 415V - EZC400N4300

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 300A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.422.350 VNĐ

MCCB 4P 250A- 25kA 415V - EZC250N4250
MCCB 4P 250A- 25kA 415V - EZC250N4250

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 250A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.063.950 VNĐ

MCCB 4P 225A- 25kA 415V - EZC250N4225
MCCB 4P 225A- 25kA 415V - EZC250N4225

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 225A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.063.950 VNĐ

MCCB 4P 200A- 25kA 415V - EZC250N4200
MCCB 4P 200A- 25kA 415V - EZC250N4200

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 200A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.063.950 VNĐ

MCCB 4P 175A- 25kA 415V - EZC250N4175
MCCB 4P 175A- 25kA 415V - EZC250N4175

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 175A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.990.250 VNĐ

MCCB 4P 160A- 25kA 415V - EZC250N4160
MCCB 4P 160A- 25kA 415V - EZC250N4160

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 160A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.682.800 VNĐ

MCCB 4P 150A- 25kA 415V - EZC250N4150
MCCB 4P 150A- 25kA 415V - EZC250N4150

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 150A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.682.800 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 79
   Truy cập trong ngày : 240
   Tổng số truy cập : 8153301
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com