THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

MCCB 4P 160A- 25kA 415V - EZC250N4160
MCCB 4P 160A- 25kA 415V - EZC250N4160

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 160A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.682.800 VNĐ

MCCB 4P 150A- 25kA 415V - EZC250N4150
MCCB 4P 150A- 25kA 415V - EZC250N4150

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 150A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.682.800 VNĐ

MCCB 4P 125A- 25kA 415V - EZC250N4125
MCCB 4P 125A- 25kA 415V - EZC250N4125

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 125A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.069.000 VNĐ

MCCB 4P 100A- 25kA 415V - EZC250N4100
MCCB 4P 100A- 25kA 415V - EZC250N4100

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 100A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.446.400 VNĐ

MCCB 4P 80A- 25kA 415V - EZC250N4080
MCCB 4P 80A- 25kA 415V - EZC250N4080

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 80A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.446.400 VNĐ

MCCB 4P 63A- 25kA 415V - EZC250N4063
MCCB 4P 63A- 25kA 415V - EZC250N4063

+ Aptomat 4 pha 

+ Dòng Định mức: 63A

+ Dòng ngắn mạch: 25kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.446.400 VNĐ

MCCB 3P 600A- 36kA 415V - LV563306
MCCB 3P 600A- 36kA 415V - LV563306

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 600A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
7.804.500 VNĐ

MCCB 3P 500A- 36kA 415V - LV563305
MCCB 3P 500A- 36kA 415V - LV563305

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 500A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.763.900 VNĐ

MCCB 3P 400A- 36kA 415V - EZC400N3400
MCCB 3P 400A- 36kA 415V - EZC400N3400

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 400A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.854.850 VNĐ

MCCB 3P 350A- 36kA 415V - EZC400N3350
MCCB 3P 350A- 36kA 415V - EZC400N3350

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 350A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.854.850 VNĐ

MCCB 3P 320A- 36kA 415V - EZC400N3320
MCCB 3P 320A- 36kA 415V - EZC400N3320

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 320A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.854.850 VNĐ

MCCB 3P 300A- 36kA 415V - EZC400N3300
MCCB 3P 300A- 36kA 415V - EZC400N3300

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 300A

+ Dòng ngắn mạch: 36kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.854.850 VNĐ

MCCB 3P 250A- 18kA 415V - EZC250F3250
MCCB 3P 250A- 18kA 415V - EZC250F3250

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 250A

+ Dòng ngắn mạch: 18kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.715.350 VNĐ

MCCB 3P 225A- 18kA 415V - EZC250F3225
MCCB 3P 225A- 18kA 415V - EZC250F3225

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 225A

+ Dòng ngắn mạch: 18kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.715.350 VNĐ

MCCB 3P 200A- 18kA 415V - EZC250F3200
MCCB 3P 200A- 18kA 415V - EZC250F3200

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 200A

+ Dòng ngắn mạch: 18kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.715.350 VNĐ

MCCB 3P 175A- 18kA 415V - EZC250F3175
MCCB 3P 175A- 18kA 415V - EZC250F3175

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 175A

+ Dòng ngắn mạch: 18kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.497.550 VNĐ

MCCB 3P 160A- 18kA 415V - EZC250F3160
MCCB 3P 160A- 18kA 415V - EZC250F3160

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 160A

+ Dòng ngắn mạch: 18kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.365.000 VNĐ

MCCB 3P 150A- 18kA 415V - EZC250F3150
MCCB 3P 150A- 18kA 415V - EZC250F3150

+ Aptomat 3 pha 

+ Dòng Định mức: 150A

+ Dòng ngắn mạch: 18kA/415VAC


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
2.365.000 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 127
   Truy cập trong ngày : 2776
   Tổng số truy cập : 8299859
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com