THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

MCCB (APTOMAT) 3P ABS803C
MCCB (APTOMAT) 3P ABS803C
MS :ABS803C
IN(A) : 500-630A
I cu (KA) :75

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
10.000.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABS403C
MCCB (APTOMAT) 3P ABS403C
MS :ABS403C
IN(A) : 250-300-350-400A
I cu (KA) :65

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.000.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABS203C
MCCB (APTOMAT) 3P ABS203C
MS :ABN103C
IN(A) : 150-175-200-225-250A
I cu (KA) :42

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.850.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABS103C
MCCB (APTOMAT) 3P ABS103C
MS :ABS103C
IN(A) : 15-20-30-40-50-60-75-100-125A
I cu (KA) :42

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.120.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABS53C
MCCB (APTOMAT) 3P ABS53C
MS :ABS53C
IN(A) : 15-20-30-40-50A
I cu (KA) :22

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
680.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABS33C
MCCB (APTOMAT) 3P ABS33C
MS :ABS33C
IN(A) : 5-10A
I cu (KA) :14

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
610.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABN803C
MCCB (APTOMAT) 3P ABN803C
MS :ABN803C
IN(A) : 500-630A
I cu (KA) :45

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
7.480.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABN403C
MCCB (APTOMAT) 3P ABN403C
MS :ABN403C
IN(A) : 250-300-350-400A
I cu (KA) :42

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.620.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABN203C
MCCB (APTOMAT) 3P ABN203C
MS :ABN203C
IN(A) : 100-125-150-175-200-225-250A
I cu (KA) :30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.450.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABN103C
MCCB (APTOMAT) 3P ABN103C
MS :ABN103C
IN(A) : 15-20-30-40-50-60-75-100A
I cu (KA) :22


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
760.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABN63C
MCCB (APTOMAT) 3P ABN63C
MS :ABN63C
IN(A) :60A
I cu (KA) :18

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
680.000 VNĐ

MCCB (APTOMAT) 3P ABN 53C
MCCB (APTOMAT) 3P ABN 53C
MS :ABN53C
IN(A) : 15-20-30-40-50A
I cu (KA) :18


Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
570.000 VNĐ

MCCB (ATOMAT) 2P BS32C W/C (CÓ VỎ)
MCCB (ATOMAT) 2P BS32C W/C (CÓ VỎ)
MS : BS32C W/C
IN(A) : 6-10-15-20-30A
I cu (KA) :1.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
78.000 VNĐ

MCCB (ATOMAT) 2P BS32C (KHÔNG VỎ)
MCCB (ATOMAT) 2P BS32C (KHÔNG VỎ)
MS :BS32C(không vỏ)
IN(A) : 6-10-15-20-30A
I cu (KA) :1.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
70.000 VNĐ

MCCB (ATOMAT) 2P ABS102C
MCCB (ATOMAT) 2P ABS102C
MS : ABN402C
IN(A) : 75-100-125 A
I cu (KA) :85

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
950.000 VNĐ

MCCB (ATOMAT) 2P ABS32C
MCCB (ATOMAT) 2P ABS32C
MS : ABS32C
IN(A) : 10A
I cu (KA) :25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
520.000 VNĐ

MCCB (ATOMAT) 2P ABN402C
MCCB (ATOMAT) 2P ABN402C
MS : ABN402C
IN(A) : 250-300-350-400 A
I cu (KA) :50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.050.000 VNĐ

MCCB (ATOMAT) 2P ABN202C
MCCB (ATOMAT) 2P ABN202C
MS : ABN202C
IN(A) : 125-150-175-200-225-250 A
I cu (KA) :65

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
1.230.000 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 95
   Truy cập trong ngày : 2700
   Tổng số truy cập : 8299783
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com